Ringen

Ringen zijn een van de klassieke turntoestellen. De ringen zijn gemaakt van hout, bevestigd aan een stuk leer dat op zijn beurt bevestigd is aan stalen kabels of touwen. Om te voorkomen dat bij onder andere het dislokeren de kabels gedraaid raken, worden tussen de ringen en de kabels zogenaamde dislokeerwartels gemonteerd. Ringen kunnen worden gebruikt voor verschillende soorten basisbewegingen, zoals stil zwaaien, zwaaien met afzet en duikelen.

Het 'stil' ringen is een turnonderdeel voor heren, ook is dit een van de onderdelen van de Olympische meerkamp turnen voor heren. Bij het 'stil' ringen is de turner met de voeten vrij van de grond. Bij het 'stil' ringen worden ringen zelf niet in zwaai gebracht. In wedstrijdverband kent met drie soorten elementen aan de ringen:

  • Statische onderdelen
  • zwaaionderdelen
  • afsprong 

 

De statische onderdelen zijn bijvoorbeeld de handstand en de breedtehang, dit worden ook wel krachtonderdelen genoemd omdat deze relatief gezien veel kracht kosten en dienen minimaal twee seconden vast te worden gehouden. Voorbeelden van typische zwaaionderdelen in de ringen zijn de disloque en de inloque.

Bij het ringenzwaaien verkrijgt men snelheid door zich hangend aan de ringen af te zetten met de voeten, waarbij de ringen in een zwaai worden gebracht. Vroeger was het ringenzwaaien bij het damesturnen een onderdeel van de olympische meerkamp. Binnen het KNGU is het nogsteeds mogelijk om aan wedstrijden ringenzwaaien deel te nemen. Het maakt geen onderdeel uit van de meerkamp.

 

Het laatste turnnieuws:

 

Turnagenda:

 

Contact

Sportend Nederland
Dit is een blogbericht 3

Dit is een blogbericht 3

Geplaatst op: 2019-09-17

Er is een blog toegevoegd aan de website. Voor nieuws en blog.

Lees meer Archief
Over Sportend Nederland

Over Sportend Nederland

Geplaatst op: 2019-09-17

Leer kennis maken met Sportend Nederland

Lees meer Archief
  • Van de sportagenda tot sportopleidingen tot sportbedrijven. U vind alles over sport bij

    Sportend Nederland
Sportend Nederland